Chăm sóc bảo dưỡng

2 bài viết

tìm kiếm tin tức

Chủ xe ô tô mang xe đi bảo hành cần nắm rõ
Nắm rõ các hạng mục, hư hỏng được bảo hành miễn phí, kiểm tra chi phí phát sinh, ghi nhớ các mốc thời gian và đến đúng địa điểm... là những điều mà bạn cần biết khi mang ô tô đi bảo hành.

Chủ xe ô tô mang xe đi bảo hành cần nắm rõ

Nắm rõ các hạng mục, hư hỏng được bảo hành miễn phí, kiểm tra chi phí phát sinh, ghi nhớ các mốc thời gian và đến đúng địa điểm... là những điều mà bạn cần biết khi mang ô tô đi bảo hành.

30/11/2018 06:33 PM
Chăm sóc bảo dưỡng
Bệnh phanh ôtô, tổng hợp các bệnh nguyên nhân và cách sửa chữa
Hệ thống phanh ôtô giúp bạn lái xe an toàn trong tình huống khẩn cấp và làm giảm dần tốc độ của xe theo ý muốn. Nó sẽ bị giảm dần hiệu quả theo số km đi được và theo thời gian. Các thông tin sau giúp bạn hiểu rõ hơn về các bệnh của hệ thống này.

Bệnh phanh ôtô, tổng hợp các bệnh nguyên nhân và cách sửa chữa

Hệ thống phanh ôtô giúp bạn lái xe an toàn trong tình huống khẩn cấp và làm giảm dần tốc độ của xe theo ý muốn. Nó sẽ bị giảm dần hiệu quả theo số km đi được và theo thời gian. Các thông tin sau giúp bạn hiểu rõ hơn về các bệnh của hệ thống này.

04/07/2016 01:44 AM
Chăm sóc bảo dưỡng
Top